Przyjmują wiele form i są tworzone do rozmaitych celów. Egzoszkielety mogą pokrywać całe ciało lub być jedynie jego ekstensją – niezależnie od formy wpływają na stopień zaawansowania technologicznego zarówno medycyny, jak i militariów. Obecnie, dzięki wpływowi kultury popularnej na życie każdego z nas z pewnością najbarwniejszy przykład wykorzystania egzoszkieletu stanowi Iron Man. I choć każdy traktuje jego historię jak science fiction, egzoszkielety są w naszym życiu już od wielu lat.

Egzoszkielety wojskowe – szansa czy zagrożenie?

Po raz pierwszy pomysł stworzenia egzoszkieletu wysunięto w 1890 roku. Wykonany z drewna pancerz miał usprawniać ruchy żołnierzy podczas marszu. Jednak dopiero po latach pracy udało się opracować egzoszkielet, który były jednocześnie funkcjonalny i tańszy niż jego początkowe wersje. Obecne modele militarne są wytrzymałe i wykonane z lekkiego tytanu, mimo to nadal mogą ważyć około 70 kilogramów. Całość konstrukcji nałożona na człowieka pozwala upodobnić się mu do cyborga. Zarówno jego założenie, jak i ściągnięcie, musi przebiegać szybko i sprawnie, by w każdej sytuacji mieć wybór – wykorzystania go lub ucieczki.

Egzoszkielety ogólnego przeznaczenia są zbliżone do wojskowych odpowiedników z tym że są one przystosowane do tego, by w razie potrzeby, przy małym wysiłku, umożliwić przenoszenie większych ciężarów. Korzystanie z egzoszkieletu w wojsku nie tylko poprawia wydolność fizyczną żołnierzy i pomaga im nieść pomoc w przypadku nagłych katastrof. Należy pamiętać, że wojsko nie jest pokojową organizacją i nie jest jedynie kojarzona z obroną przed zagrożeniem. Perspektywa niektórych krajów wskazuje też na to, że wojsko może stanowić główne zagrożenie. W związku z tym egzoszkielety wykorzystywane w wojsku mogą rodzić poważne obawy – zwłaszcza wśród krajów słabo rozwiniętych, które nie mogą konkurować na tym polu zaawansowania technologicznego wraz z krajami rozwiniętymi.

Medyczny cud – technologia zapewniająca sprawność

Również w medycynie wykorzystuje się egzoszkielety – mogą one pokrywać całe ciało lub zastępować dowolną część ciała. Głównie niosą pomoc osobom, które nie mogą się samodzielnie poruszać. Są też wykorzystywane w rehabilitacji – pomagają szybciej odzyskać sprawność i zmniejszyć wysiłek fizyczny ze strony rehabilitanta niezbędny przy nauce chodzenia. Oprócz tego, by korzystać z egzoszkieletu, nasz wzrost musi się mieścić między 160 a 190 centymetrami i ważyć nie więcej niż 100 kilogramów.

Egzoszkielet jest lekki i zapewnia samodzielność osobie, która go używa. Odzyskanie zdolności ruchu jest dla większości sparaliżowanych osób jak drugie życie. Egzoszkielety, zarówno medyczne, jak i militarne, mogą być kontrolowane na różne sposoby. Pierwszym z nich jest sterowanie mechaniczne, czyli manualne. Egzoszkielety mogą też być sterowane głosem – wypowiedzenie odpowiedniej komendy interpretowane jest przez mechanizm, po czym czynność zostaje wykonana. Kolejnym sposobem kontroli jest sterowanie czujnikami naskórnymi lub implantami. Przechwytywane przez maszynę impulsy nerwowe powodują reakcją maszyny. By ta metoda kontroli zadziałała, niezbędna jest sprawność układu nerwowego. Ostatnią możliwością jest używanie bioelektrycznych sygnałów, by odczytać intencje użytkownika, co byłoby szczególnie przydatne w przypadku osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, które zachowały sprawność umysłu.