Aplikacje webowe oraz bazy danych są narażone na różnego rodzaju ataki. Szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa powinny zadbać o bezpieczeństwo i poufność podczas wymiany informacji. W tym celu warto zainwestować w zaporę FortiWeb, która nie tylko chroni, ale także przyspiesza aplikacje i równoważy obciążenie serwera. Poznaj wszystkie zalety Web Application Firewall.

Kompleksowe zabezpieczenie przed atakami

Zaawansowanie rozwiązanie, jakim jest zapora FortiWeb, to skuteczna ochrona aplikacji webowych przed niezliczonymi rodzajami ataków wielowektorowych. Dzięki gruntownej analizie opartej o sztuczną inteligencję, weryfikacji poprawności przesyłanych parametrów oraz stosowaniu różnorodnych technik możliwa jest skuteczne blokowanie zagrożeń takich jak na przykład SQL injection, file inclusion, DoS, DDoS, cookie poisoning czy wszelkie boty.

Web Application Firewall koduje strony i wymusza odpowiednią formę poprzez walidację systemów, zastosowanie i kontrolę wrażeń XML IPS oraz weryfikację WSDL. Zapora stale monitoruje bezpieczeństwo i informuje o atakach w czasie rzeczywistym oraz raportuje zaistniałe niebezpieczeństwa. Prowadzi także dokładne skanowanie systemu i analizę behawiorystyczną, która wykryje wszelkie zagrożenia.

Sprawniejsze działanie aplikacji

Zapora Firewall gwarantuje bezpieczeństwo aplikacji webowych oraz ich sprawniejsze działanie. Upraszcza procesy wdrażania i zarządzania bez względu na dodawane rozszerzenia czy zmiany kodu. Dodatkowo redukuje obciążenia serwera w zakresie mocy obliczeniowej poprzez poprawę stabilności aplikacji i funkcji szyfrowania danych. Dzięki pełnej synchronizacji konfiguracji zapewnia stały i łatwy dostęp jedynie uprawnionym użytkownikom.

Sprint S.A. zapewnia kompleksowe wdrożenie zapory Web Application Firewall po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań. Oferuje testowanie PoC oraz optymalizację aplikacji webowych pod kątem zasobów wymagających ochrony oraz posiadających specyficzne cechy. Sprint S.A. to gwarancja współpracy z najlepszymi ekspertami w branży i pomocy na każdym etapie wdrażania oraz ciągłej ochrony i analizy systemu po zainstalowaniu zapory.

FortiWeb to najlepszy sposób na ochronę zasobów w Twojej firmę. Zadbaj o bezpieczeństwo poufnych danych oraz aplikacji webowych. Zminimalizuj ryzyko ataku hakerskiego i wypłynięcia ważnych informacji. Już dziś skontaktuj się z Sprint S.A. i spytaj o najlepsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.