Komunikowanie się jest nieocenionym elementem życia społecznego. Pozwala nam przekazywać informacje – zarówno te istotne, jak i codzienne. Co dnia odczytujemy werbalne i niewerbalne sygnały twarzą w twarz, ale też wysyłamy wiadomości i przyswajamy informacje korzystając z Internetu. Możliwość porozumiewania się z innymi jest niezwykle ważna dla każdego człowieka, dlatego od wielu lat starano się stworzyć narzędzie, za pomocą którego osoby dotknięte porażeniem mózgowym czy stwardnieniem zanikowym bocznym mogłyby informować o swoich potrzebach.

Jak to działa

C-Eye jest dostosowane do osób, które nie poruszają się, nie są w stanie posługiwać się też mową i mimiką twarzy. Dzięki Polskiemu Wynalazkowi 2013 roku, Cyber Oko zamienia ruchy gałek ocznych na komunikaty. C-Eye wykorzystuje eye tracking, czyli śledzenie wzroku – osoba niepełnosprawna, kierując swój wzrok w dane miejsce, jest monitorowana, a to, za czym podąża jej wzrok, jest interpretowane. Przykładowo, jeśli zadamy pytanie, na które odpowiedzią może być tak lub nie, pacjent wskazuje wzrokiem odpowiedni piktogram.

Po pierwszym zaznajomieniu się z programem pacjent jest w stanie dokonywać coraz bardziej skomplikowanych odpowiedzi na pytania. Osoby korzystające z programu mogą nie tylko powiedzieć, na co mają ochotę, ale mogą też pisać, kierując gałkę oczną na wybrane litery. Pozwala to na tworzenie całych zdań, a nie tylko prostych komunikatów.

Jednak Cyber Eye to nie tylko narzędzie do komunikacji – umożliwia ono również trening umysłu. W przypadku osób, które nie mogą się poruszać, utrzymanie sprawności umysłu jest niezwykle istotne. Mózg jest jak mięsień – jeśli się go nie używa, stopniowo pewne funkcje zaczynają zanikać. Poprzez regularne ćwiczenia oraz stymulację pamięci i myślenia istnieje szansa na cześciowe usprawnienie osoby sparaliżowanej. Cyber Eye jest nadzieją dla wszystkich, których błędnie zdiagnozowano jako będących w stanie wegetatywnym.

Wcielenie pomysłu w życie

Z roku na rok w branży medycznej rośnie liczba wynalazków, które wspomagają rehabilitację. W przeszłości twierdzono, że osoby nie mogące się poruszać ani porozumiewać są w stanie wegetatywnym lub są opóźnieni w rozwoju. Brak kontroli nad własnym ciałem i jego reakcjami powodował wysnuwanie błędnych tez.

Pierwszy pomysł stworzenia C-Eye zaczął się od chęci stworzenia narzędzia, za pomocą którego można by komputerem sterować inaczej, niż za pomocą klasycznej myszy i klawiatury. Rewolucyjny pomysł został szybko przechwycony przez media i ośrodku opiekuńcze, które nawiązały współpracę z AssisTech – firmą odpowiedzialną za powstanie pierwszego Cyber Oka. Dzięki zaangażowaniu terapeutów i ich pracy z pacjentami, wielu z nich zyskało możliwość komunikowania się w bliskimi.

C-Eye nie miało być jednak dostępne tylko dla nielicznych. Na rynku istnieją dwie wersje produktu – jedna z nich jest przeznaczona do ośrodków opieki długoterminowej, centrów rehabilitacji i szpitali, a z drugiej można korzystać w domu. Zależnie od wybranej opcji i liczby dostępnych funkcji cena może równać się z inwestycją w dobrej jakości auto, jednak istnieje możliwość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zależnie od budżetu powiatowego PFRON-u. Niezależnie jednak od ceny urządzenia, jego wartość dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny jest nie do wycenienia.