Temperament

Jest on w znacznej mierze związany z typem konstytucyjnym. I tak zwierzęta o konstytucji oddechowej obdarzone są z reguły temperamentem żywym, w przeciwieństwie do wykazujących konstytucję mięśniowo-trawienną, które wykazują temperament spokojny — flegmatyczny. Również i płeć odgrywa tu rolę, klacze bowiem mają przeważnie temperament spokojniejszy od ogierów. Jakkolwiek wartość użytkowa każdego konia — bez względu na formę jego użytkowania — zależna jest w znacznej mierze od typu czynności nerwowej, w tym temperamentu, jednakże szczególnie dotyczy to ogierów-reproduktorów.

Dlatego też typy temperamentu u koni zostaną omówione na przykładzie ogierów. Wśród pogłowia ogierów—reproduktorów można spotkać i wyróżnić przedstawicieli wszystkich typów czynności nerwowej, przy czym każdy z typów wymaga swoistego postępowania i sposobu użytkowania. Tak więc ogier mający układ nerwowy typu słabego okazuje się nie-pełnowartościowy, wszystkie występujące u niego odruchy płciowe są bardzo łatwo hamowane, a trudno pobudzane. Przy nieco energiczniejszym poruszeniu się klaczy ogier taki lękliwie się cofa i nie zdradza ochoty do kopulowania. Od ogiera tego typu łatwiej otrzymać nasienie przy użyciu fantomu niż przy użyciu klaczy.