Konie spokojne

U koni należących do typu spokojnego brak zasadniczych cech ujemnych poprzednio omawianego typu niezrównoważonego. Są one w równej mierze zdolne do wytworzenia odruchów pobudzających, jak i hamujących. Zasadniczą ujemną cechą osobników tego typu jest zbyt mała u nich ruchliwość procesów nerwowych. Nierzadko u ogiera, od którego próbuje się pobrać nasienie do sztucznej pochwy, następuje czasowe zahamowanie odruchów płciowych, ale w końcu hamowanie ulega przezwyciężeniu, ogier staje się bardzo aktywnym reproduktorem i może być używany dla inseminacji.

Reproduktory i konie robocze typu spokojnego, jeśli utrzymywane są w możliwie jednostajnych warunkach otoczenia, które nie wymagają częstej przebudowy odruchów warunkowych, mogą przez długi czas pracować bardzo wydajnie i zaliczane są do zwierząt zdatnych do pracy w zaprzęgu, Najbardziej pożądany jest typ żywy układu nerwowego. Zaliczane tu osobniki wykazują dużą zdolność do szybkiego zrównoważania różnych bodźców otaczającego ich środowiska. Niezależnie od siły tych bodźców odpowiadają na nie właściwie bądź procesem pobudzania, bądź też procesem hamowania.